Gutter 13 (2005)Elektroimportøren Lions Totens Sparebank Quality Hotel Strand Eidsiva Energi