Gutter 13 (2005)Elektroimportøren Totens Sparebank Quality Hotel Strand Eidsiva Energi