Velkommen!

ADIDAS og Vind IL inviterer til adidas cup 2019 - et lite fotballeventyr ved siden av seriespillet!

Adidas cup er et uoffisielt NM for gutter 13-16 år og jenter 13-17 år. Turneringen gjennomføres med regionalt puljespill og mellomspill fra mars til september. Deretter arrangeres nasjonalt sluttspill på Gjøvik 21.-22 september.

Turneringen gir en fin variert kamparena som er perfekt å kombinere med det ordinære seriespillet.Frister og datoer adidas cup 2019:
  • Påmeldingsfrist: 3.mars
  • Puljer og gruppeinndeling trekkes og publiseres 12.mars
  • Gruppespill gjennomføres innen 24.mai
  • 32.- og 16.delsfinale gjennomføres innen 7.juni
  • 8.delsfinale gjennomføres innen 21.juni.
  • Kvartfinale gjennomføres innen 1.september.
  • Sluttspill (semifinaler og finaler) spilles 21.-22.september.

Gruppespill

Systemet genererer gruppene automatisk og tar geografiske hensyn. I gruppespillet trekkes man ofte mot lag i samme kommune/fylke mens i utslagsrundene dreier det seg ofte om tilhørighet til landsdel, mens semifinaler og finaler spilles på Gjøvik. Det skal være lagt opp slik at man får minst mulig reising hele turneringen, men det avhenger noe av hvilke lag som er påmeldt i samme klasse. Les mer om dette i turneringsbestemmelsene.


Puljeinndeling og gruppeoppsett publiseres under "kampoppsett og resultat" i fanen til høyre på denne nettsiden. Videre blir adidas cup gjennomført på følgende måte:


Frem til semifinale og finaler har lagene selv ansvar for å beramme kampene med tid- og sted innenfor oppsatte frister. Hovedansvaret ligger hos hjemmelag i henhold til puljeoppsett. Kampinfo, rapportering av resultat, spillertropp og kamprapport registreres gjennom egen lagside. Link til denne siden er tilsendt i epost i forbindelse med publisering av gruppene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------NYHETSFEED

SLUTTSPILL ADIDAS CUP 2019 (publisert 24.5.2019)

Sluttspillstreet og utslagsrundene for G13 og G14 er nå publisert på www.adidascup.no. I alle øvrige klasser venter vi på de siste resultatene, oppklaringer etter protester o.l.

Sluttspillstreet for G15, G16, J13, J14, J15 og J17 vil publiseres fortløpende ettersom resultater og nødvendige avklaringer er på plass. For de fleste klasser er dette klart innen kommende søndag.

NB! KOM I GANG MED PLANLEGGING OG BERAMMING 1/16-delsfinale MED FRIST FOR GJENNOMFØRING 7.juni OMGÅENDE (KAN PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG SPILLES 8.-9.juni).

FOR LAGENE SOM GÅR VIDERE GJELDER FØLGENDE FRISTER:

8.delsfinale gjennomføres innen 21.juni.

Kvartfinale gjennomføres innen 1.september.

I enkelte klasser (f.eks J15 og J17) er det noe mer komplisert oppsett hvor det kreves at alle kamper er avgjort før sluttspillstreet kan publiseres. I tillegg kan det forekomme noe lengre frister for gjennomføring av gruppespill i klassene hvor sluttspillet går rett til 1/8-delsfinale med frist for gjennomføring 21.juni.


Vedrørende pulje- og kampoppsett:

G13: alle 1’ere og 2’ere til 16-delsfinale

G14: alle 1’ere og 2’ere, samt to beste 3’ere til 16-delsfinale

G15: alle 1’ere og 2’ere videre. «Svakeste toere» til 1/16-delsfinale, mens 1’ere og to beste 2’ere går direkte til 1/8-delsfinale.

G16: alle 1’ere og 2’ere videre. 1’ere og fem beste 2’ere direkte til 1/8-delsfinale, mens fire «svakeste» 2’ere til eget mellomspill (1/16-delsfinale).

J13: alle 1’ere og 2’ere, samt to beste 3’ere videre til 1/8-delsfinale.

J14: alle 1’ere og 2’ere videre. 1’ere og to beste 2’ere direkte til 1/8-delsfinale, mens «svakeste» 2’ere til eget mellomspill (1/16-delsfinale).

J15: alle 1’ere og 2’ere, samt fire beste 3’ere videre til 1/8-delsfinale.

J17: alle 1’ere og 2’ere videre. 1’ere og beste 2’ere direkte til 1/4-delsfinale, mens «svakeste» 2’ere til eget mellomspill (1/8-delsfinale).

Kamp- og puljeoppsett er nå klart. Gå til "kampoppsett" for å se oppsett og fordeling av hjemme- og bortekamper. Vi anbefaler på det sterkeste at lagene kommer i gang med å avtale tidspunkt for gruppespillskampene så raskt som mulig. Kun hjemmelaget har tilgang til- og ansvar for å legge in tid sted, samt laste opp kamprapport etter kamp. Begge lag legger inn spillertropp før kamp (troppen lastes automatisk opp i kamprapport/»match card» på kampadministreringssiden).

Sluttspillstreet publiseres etter endt gruppespill. Viser ellers til epost tilsendt og minner om at alle gruppespillskamper må gjennomføres innen fristen 24.mai.

NB! I klasser hvor det kun gjennomføres 1/8-delsfinaler kan gruppespillskamper spilles frem til fristen for 1/16-delsfinaler ved særskilt behov, 7.juni.

VINNERE 2018

G13: Åsnesalliansen
G14: Fyllingsdalen
G15: Skeid
G16: Fredrikstad
J13: Bærum
J14: Viking
J15: Gjelleråsen
J17: Fyllingsdalenp.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px '.SF NS Text'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px '.SF NS Text'; min-height: 17.0px}

Kommentarer